Deling av dokumenter

 

Enkelt dokument eller bilde

1. klikk  en  oppføring  i   vestre vindu

2. klikk  side ikonet  i  midtre vindu

3. klikk  deling ikonet   i  høyre vindu

 

Multi dokumenter eller kombinerte dokumenter

1. Klikk  Marker  i  venstre vindu

2. Velg oppføringer ved å holde  command tasten og  klikk

3. Klikk  deling ikonet  I venstre nedre hjørnevenstre vindu

4. Velg om du hvil dele som ett  kombinert pdf  bilag eller  enkeltfiler .

 

Kombinerte dokumenter er  sortert  på  Bilagsnr

 

Innstillinger

Alle innstillinger blir gjort på instilinger siden, klikk  Innstillinger  helt til høyre på nederste linje

Aktuelle innstillinger er under seksjonene,  Deling ,  Vannmerker ,  Avansert

 

Mulige format for dokument deling

• Del som Bilde , (kun tilgjengelig for bilder, overstyrer pdf deleing)

• Pdf halvside med notat,  (kun tilgjengelig for bilder)

• Pdf full side, standard if ingen av de over er valgt (tilgjengelig for bilder og pdf dokumenter

 

Mulige Pdf Side Størrelser for nye pdf dokumenter.

• Letter

• A4

 

Mulige filnavn

• Bilag  for kombinerte files

• Bilag #  for enkle filer. eks. Bilag42.pdf. Bilag42.jpeg

• Unike Maskinlesbare filnavn

 

Unike filnavn identifiserer recordNo av bilde eller pdf i databasen, og kan brukes av eksterne system til import

Eller mulig restore fra database backup

 

 

Vannmerker

3 Vannmerker er støttet, disse kan slås av og på og blir ikke lagret I databasen

• Bilag Nr #

• Enhet navn

• Kategori navn

 

Filer delt med vannmerke  kan ikke endre vannmerke senere

 

Deling Bilde endelse format

• Apple .heif

• . Jpeg. (standard)

 

Note: I gjeldende versjon 1.5 .heif er ikke støttet av Bilag Cloud i  drag and drop,  men kun ved  control klikk filen  og velg  Åpne med ->Bilag Cloud,  eller  klikk på bilde  i  midtre vindu  og velg heif filer fra finder