Fast Fisk Hjelp

 

 

Til venstre oppe på kartet

 • i med ring rundt oppe i venstre hjørne for å vise de viktigste funksjonene
 • Kart symbolet lar deg velge kart type
 • Gps Symbolet zoomer inn elle ut, og laster data på nytt (er grønt hvis sporing er aktiv)
 • Søk etter steder eller koordinater, dine navn vises først i listen, så søk globalt, trykk i listen for valg
  Dersom du skriver tall, vises coordinate øverst i listen, grader minutter og sekunder skilles med komma eller mellomrom latitude og longitude skilles med n eller s hvis du er sørpå, e og w for øst og vest.
 • blå fisk oppe i hjørne for å viser menyen

 

Menyen:

 • kast ut setter gps posisjonen på kartet for gjeldende utstyre eks. hummer teine, et lite symbol oppe i høyre hjørne på kast ut knappen viser hvilke utstyr du kaster ut.

  Utstyr du kaster ut kan du velge fra innstillinger fanen nede til høyre, og Standard->
  Kast ut, utstyr du har kastet ut vises under historie fanen nede, under valget i vannet listen viser det siste utstyr øverst, utstyr i vannet er: GRØNNE, planlagt er: ORANSJE, under historie valget er de: RØDE

  Boblen som vises på kartet er gul, og indikererr at det er nærmeste utstyr til din gps posisjon. boblen blir grønn for utstyr i vannet, når du når neste nærmeste utstyr, boblen kan trykkes på, og viser valgene du har:

 • Boble Meny fra venstre:
  Søppelbøtte slett utstyr fra databasen,
  Øye med Strek over ikke vis boblen på kartet,
  i med ring rundt vis informasjon for utstyret. her kan du evt. navngi posisjonen,
  (Trengs bare å gjøres en gang alt inne 500 m får det samme navnet vet neste utkast, navnet lagres under lokasjoner Fanen nederst)

  hal inn
  haler inn utstyr, som punktet under.

 • Hal inn fjerner nærmeste utstyr/teinen fra kartet, nærmeste utstyr er indikert med en gul boble, og legger den under historie fanen nede på skjermen under valget histore listen viser det siste utstyr øverst.

 • MOB Denne knappen er for nød situasjoen, og markerer en GPS posisjon på kartet for Man over Board.


 • Spor Båt denne knappen sporer båtens rute fra den trykkes på til den trykkes på igjen, sporingen kan vises under Historie fanen nederst under sporings logg valget, når sporing er aktiv vises GPS symbolet oppe til venstre som grønn. Ruten oppdateres fortløpende på kartet som en grønn strek

 • Spor Trål denne knappen sporer evt. trål, eller dorgings rute fra den trykkes på til den trykkes på igjen, sporingen kan vises under Historie fanen nederst under sporings logg valget, når sporing er aktiv vises GPS symbolet oppe til venstre som grønn. Ruten oppdateres fortløpende på kartet som en blå strek.

 • Lag en Plan (Kast ut)Denne knappen gir deg muligheten til å legge ut teiner eller posisjoner på kartet før du begynner turen. trykk på kartet for å plassere utstyr, type utstyr vises som et lite symbol oppe i høyre hjørne på knappen eks. krabbe teine. Disse kan IKKE hales inn med hal inn knappen før de er kastet ut, kast ut kan du gjøre ved å trykke på boblen, og velge symbolet til høyre, kast ut. Boblene er oransje når de plasseres, dersom de kastes ut blir de grønne, evt. gul hvis de er nærmest din gps posisjon.

  Utstyr du kaster ut kan du velge fra innstillinger fanen nede til høyre, og Standard->
  Kast ut, utstyr du har kastet ut vises under historie fanen nede, under valget i vannet listen viser det siste utstyr øverst.

  Utstyr du har laget en plan over vises under
  historie fanen nede, under valget i vannet listen viser det siste utstyr øverst, de vil være oransje til de er katet ut da vil de være grønne,

 • Lag en Plan (Trål) Denne knappen gir deg muligheten til å lage en trål, dorge plan før turen begynner . trykk på kartet for å lage ruten trykk gir strek tegning gir flere punkter, grønn stift oppe i høre hjørne viser at kartet er låst når du tegner, trykke på denne når du vil flytte kartet, trykk på denne igjen når du vil tegne mere på ruten, trykk ferdig til slutt. Planen vises kan vises under Historie fanen nederst under sporings logg valget. Dybdeprofilen til planen kan vises ved å trykke på boblen på kartet og trykk på i med ring rundt knappen. NB. ikke alle steder har dybde koordinater.

 • Tegne Areal Denne knappen gir deg mulighet til å tegne rundt et område på kartet for å se hvor stort det er elle hvor langt det er,
  trykk på kartet for å lage ruten, trykk gir strek, tegning gir flere punkter,
  grønn stift oppe i høre hjørne viser at kartet er låst når du tegner, trykke på denne når du vil flytte kartet, trykk på denne igjen når du vil tegne mere på ruten, trykk ferdig til slutt.

  Trykk på boblen for valg
  i med ring rundt gir deg detaljene for tegningen, gir deg også dybde profil for området.

 • Høyder denne knappen henter høyder/dybder for tegninger og planer og teiner, tråling, posisjoner med mer manuelt.
  Vanligvis gjøres det automatisk ,men det er begrensning på hvor mange som kan hentes. så dersom dybde profilen er 0 for en rute, kan det hjelpe å hente de manglende dybde koordinatene med denne knappen.

 • Dele kart Ved trykk på denne vises en forhåndsvisning av kartet med symboler og sporinger på kartet i A4 Eller Letter Format(Settes under innstillinger fanen nederst til høyre)

  Trykk på deling ikonet oppe til høyre for standard delingsvalg,

  på Mac Velger du fra menyen helt øverst på skjermen fil->Utskrift eller Fil->Arkiver, for disse alternativene.

  NB Dersom du har valgt Globus alternativet for kart (andre ikonet oppe til venstre) vises IKKE symboler på kart

  Standart kart, vises i mørk modus som standard, dette kan endres under innstillinger fanen nederst til høyre, Mørk modus av aller på.