Faner nederst på skjermen

 • Historie
  • I Vannet
   Viser alt utstyr som er kastet ut eller planlagt kastet ut, kastet ut er GRØNNE; Planlagt ORANSJE. siste vises øverst.
   Ved trykke på en oppføring i listen får du informasjon om utstyret og status.

  • Historie
   Viser alt utstyr som er halt inn, de er RØDE. Siste vises øverst
   Ved trykke på en oppføring i listen får du informasjon om utstyret og status.


  • Sporings Logg
   Viser all sporinger og tegninger, og planlagte ruter, Grønne er aktive Røde er historie. siste vises øverst.
   Ved trykke på en oppføring i listen får du informasjon om ruten og status.


  • Fangst
   Her vises fangsten, fangsten kan legges inn ved dagens slutt ved å trykke + ikonet, eller legges inn på det aktuelle utstyret under dets detaljer. (Da får du med en lokasjons rapport for fangst, det får du ikke ved å legge til fangst med + ikonet)


   Sveip venstre i en liste sletter utstyret i databasen, men ikke lokasjons navnet,

   Rapport ikonet oppe til høyre forhåndsviser en papir rapport den kan deles på vanlig måte, og er i PDF format.
                  Mac: Utskrift og lagring gjøres fram menyen oppe på skjermen under Fil-Utskrift eller Fil->Arkiver.

   Marker ikonet oppe til høyre gir deg muligheten til å vise utstyret på kartet, eller slette, velg utstyr i listen, og velg fra menyen nederst.
   Sletting av utstyr sletter ikke fangst, det kan evt. gjøres under
   Fangst Valget. • Rapporter
  • Dag
   Viser en rapport over fangst på dag, gruppert etter type

  • Uke
   Viser en rapport over fangst på uke, gruppert etter type

  • Måned
   Viser en rapport over fangst på måned, gruppert etter type

  • År
   Viser en rapport over fangst på År, gruppert etter type

  • Lokasjon
   Viser en rapport over fangst på Lokasjon, gruppert etter type

   Rapport ikonet  oppe til høyre forhåndsviser en papir rapport den kan deles på vanlig måte, og er i PDF format.
                  Mac: Utskrift og lagring gjøres fram menyen oppe på skjermen under Fil-Utskrift eller Fil->Arkiver.

 • Lokasjoner
  Viser en liste med dine lokasjoner, siste vises øverst.

  En rating av lokasjonen vises som stjerner,

  Trykk på en opp føring i listen for detaljer

 • Innstillinger
  • Navn eller Rolle, evt. kaptein eller navn, (blir ikke brukt i denne versjonen)

  • Båt, her velger du båt standard er Min Båt, har du flere båter du vil holde styr på, kan du legge til båt ved å trykke på denne og trykke på + ikonet

  • Kast ut, her velger du standard utstyr du vil kaste ut fra, kart->Fisk menyen. standard er hummer teine.

  • Vekt i Her velger du hvilket format du vil ha vekten i, kan endres når som helst, også fra fangst skjemaet.

  • Vis Detaljer ved kast ut viser detaljene for boblen du kaster ut med en gang du velger kast ut, nyttig første gang hvis du vil skrive inn lokasjonnavnet

  • Vis Detaljer ved hal in viser detaljene for boblen du haler inn  med en gang du velger hal inn, nyttig hvis du vil registrere fangsten med en  gang.

  • Del som Pdf Bilde type pdf eller bilde fil, på delingen fra Kart->Fisk-Deling menyen,

  • Papirstørrelse Letter eller A4 papir formatet på delingen fra Kart->Fisk-Deling menyen,

  • Farge Farge på Meny knappene i Fast Fisk

  • Mørk modus om bakgrunnen skal være mørk eller lys på menyene,

   Setter også fargen på kartet i standard kart typen fra Kart fanen, nyttig ved eks utskrift.