Lås Bilag

 

Du kan låse/klarere bilag ved å trykke  Marker , velg bilag   command klikk

og klikk  lås ikonet,  ett  sky med sol ikon  vil vises for valgte bilag.

 

Et låst/klarert bilag kan ikke slettes uten å låse det opp igjen med  lås ikonet