Legg til nytt bilag

 

 

 

Bilde eller pdf

 

Gjør en av følgende:

  • Klikk +    and  klikk bilde  I  midtre vindu , og velg bilder eller filer
  • Dra  og  slipp fil eller bilde  over bilde  i  midtre vindu
  • Control klikk  en fil og velg  Åpne med  og velg  Bilag Cloud

 

 

Roter bilde hvis det har feil orientering, ved å klikke på det lille   roter ikonet  i det venstre hjørne hvor bilde ble satt inn

(Ps. roter er ikke tilgjengelig etter at du har klikket arkiver)

 

For å forhåndsvise filen du har valg klikk  side ikonet  til venstre for arkiver knappen i midtre vindu

 

Ved import av filen will data bli lest fra filen og lagt til detaljer I midtre vindu

Data som blir lest er:

• navn firmanavn/leverandør/kunde

• beløp

• dato

 

Sjekk at de er korrekt og rett evt. feil.

 

Enhet  og  kategori  standardverdier kan settes på innstillinger siden

 

 

Klikk Arkiver når du er ferdig, en oransje sky vil dukke opp i venstre vindu, på toppen i listen, den blir den blå når data er lastet opp

Dersom skyen er rød har ikke data blitt lastet opp, da er det noe galt med synkroniseringen mot databasen.