MVA Oppgjør

 

MVA Oppgjør gjøres fortløpende (eks 2 hver måned) fra  venstre skjermbilde  nederst  Mer…Oppgjørskonto MVA, Kun Firma

 

Velg  År

 

Konto Oppgjørskonto Merverdiavgift  oppdateres, dette er det du skylder i skatt

 

Står det  foran har du tilgode. (Siden kontoklassen er Skyldige offentlige avgifter)

 

Dette er et Bilag med. Bilagsnr  0  (maskingenerert) kan evt slettes og gjøres på nytt.

 

Selv om du ikke sletter bilaget vil det oppdateres korrekt ved gjentagelse av  Oppgjørskont MVA, Kun Firma  men du vil få flere transaksjoner med bilagsnr  0

 

Se  Rapporten Balanse Regnskap  eller skjemaet  Kontoer Saldoer for å se saldoen for aktuelle periode

 

Dersom du er MVA pliktig dvs omsetning på over 50 000 i året,

plikter du å føre de nødvendige skjema i Altinn for perioden hver 2. måned eller hvert halve år.

 

Se  Altinn.no  for gjeldende regler.

 

Ved betaling av mva legger du til et Bilag/Transaksjon, eks  utgift , og fører Kredit konto Betalt fra:  (Her oppretter du en Bankinnskuddskonto du bruker til skatt), mot Debet konto: Oppgjørskont Merverdiavgift

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as