Renisttalasjon eller sync problemer

 

Hvis du sletter og reinstallerer Bilag Cloud kan du støte på synkroniseringsproblemer.

Feks. Kun det siste bilaget synkroniseres

 

Hvis du støtet på synkroniseringsproblemer kan du gjøre følgende

 

1. Lukk Bilag Cloud

2. Åpne Terminal:  tast Command mellomrom  skriv  Terminal  og trykk  retur

3. skriv i terminal: defaults delete com.hjartholm.Bilag-iCloud

4. Åpne Bilag Cloud.