Slette Bilag

 

I en liste gjør en av følgende:

  • Sveip 2 fingre  touch platen  til venstre,  eller
  • Sveip 1 finger  på  Magic Mouse  til  venstre

Klikk  slett

 

En påfølgende advarsel vil dukke opp hvor det er relaterte data knyttet til oppføringen i listen

 

Det er ikke noe angre så pass på!

 

Sletting av en  enhet  vil slette  alle bilag  knyttet til denne enheten.

 

Hvis du vil  slette alle data  fra databasen slett alle enheter på  Enheter siden