Status

 

Dette skjermbildet viser en status i Øyeblikket

 

Graf over fortjeneste, eller Stolpe digram kan vises over inntekter og utgifter

 

Klikk på  Graf  eller  Stolpe

 

 

Status for perioden

 

Inntekter

 

Utgifter

 

 

Status i øyeblikket

 

Beholdning i Bank og kontanter

 

Kundefordringer

 

Leverandørgjeld

 

Kredittkort/Kassakredit

 

 

Periode

 

Velg  År  og  dato  nederst i skjermbilde.

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as